Ontkenning

Ontkenning

Niemand zal als gevolg van de informatie verschenen in deze website, zijn medicatie veranderen, onderbreken of ophouden te nemen of een andere medicatie beginnen noch eenieder ander op deze wijze aanzetten zo te doen. Alle vragen die een persoon zou hebben over medicatie of het toepassen van medicatie moeten gericht worden aan een erkend dokter in de geneeskunde. Waar elke moeite is genomen opdat de informatie op deze website accuraat zou wezen, wijzen de samenstellers en/of de uitgevers van deze website elke verantwoordelijkheid af tegenover elk individu voor de gevolgen van daden of het nalaten hiervan door deze als gevolg van een gedeelte of geheel van de inhoud van deze website. De standpunten die op deze website naar voor gebracht worden zijn niet noodzakelijk deze van de samenstellers en/of uitgevers van deze website.