Oefeningen

De Vereniging voor Ménière Patiënten vzw

Publicaties

Oefeningen om evenwichtsstoornissen te overwinnen


Dr B. Ars (Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs.Specialist KNO en "Gehoor-Spraak" - reëducatie) - (A6 formaat, 8 pagina's).


Leden: gratis

Niet-leden: € 3,50

(incl. administratie - en verzendingskosten).

Gelieve het bedrag te storten op bankrekening nummer:

IBAN: BE03 068-2051025-84

BIC: GKCCBEBB

van de Vereniging voor Ménière-Patiënten vzw, Jordaenslaan 54, 8370 Blankenberge met vermelding van de titel(s)van de publicatie(s).

Na ontvangst van het gestorte bedrag worden de bestelde boeken per post naar U opgestuurd.


- De zin voor evenwicht steunt op een geheel van indrukken en impulsen die het ons mogelijk maken om onze houding en onze bewegingen normaal te kunnen uitvoeren. Deze impulsen zijn afkomstig van verschillende neurosensoriële stelsels zoals het vestibulaire systeem (binnenoor), het oculo-motorisch stelsel (zicht en oogbewegingen) en het proprioceptief stelsel (zenuwuiteindjes in huid, spieren en gewrichten).


Bestellen van deze publicaties kan op het secretariaat per e-mail met vermelding van de titel en het aantal exemplaren.

© Vereniging voor Ménière Patiënten vzw