Vereniging

Vereniging


(Belgisch Staatsblad nr 3165/85)


Zetel en contactadres:

Bergbosstraat 202

9820 Merelbeke

e-mail: Meniere.Vlaanderen@telenet.be Web: www.meniere.be


Lidgeld België: 15 euro

Buitenland: 25 euro

Bankrekeningnummer:

IBAN nr. BE03 0682 0510 2584

BIC: GKCCBEBB

t.n.v. de "Vereniging voor Ménière-Patiënten vzw"

Bergbosstraat 202

9820 Merelbeke

België


Uit gesprekken en reacties van Ménière-patiënten kwam naast het probleem "behandeling", ook het zich alleen en geïsoleerd voelen naar voren. De Vereniging wil daaraan verhelpen door:

- enkele malen per jaar op verschillende plaatsen samenkomsten te organiseren, waar de patiënt samen met zijn familie en belangstellenden, zijn problemen onder woorden kan brengen en/of anderen kan helpen met zijn ervaringen.

- de maatschappij en het medisch korps te sensibiliseren (langs pers, radio, TV, enz.) voor de medische en psycho-sociale aspecten van deze "ziekte".

- de uitgifte van een INFO-blad met nieuws over de Vereniging en alles wat belang kan hebben voor de Ménière-patiënt zoals nieuwe ontwikkelingen, plaatselijke initiatieven enz.

- onder professionele begeleiding komt er achtmaal per jaar een gespreksgroep samen.

- de vereniging vierde in 2019 haar 35 jarig bestaan. De vereniging kan terugkijken op een zeer vruchtbare samenwerking met het medische korps en heeft zijn steentje kunnen bijdragen tot het beter bewust maken van de problematiek van de ziekte van Ménière.


BESTUUR:

Monique Schaetsaert : voorzitter

Herbert Callewaert : vice-voorzitter

Frank De Clerck : penningmeester/ledenadministratie

Guido De Meerleer : secretaris


Wim De Hertogh : Ere-voorzitter