Ménière
Voordrachten

Voordrachten

Ter gelegenheid van de Internationale dag van het gehoor organiseert Onder Ons vzw, vereniging voor slechthorenden en doofgewordenen, een informatieavond over vestibulaire dysfuncties (Evenwichtsstoornissen, duizeligheid, tinnitus, Ménière, gehoorproblemen) op vrijdag 3 maart in het lokaal dienstencentrum – Jacob Smitslaan 28 te 2400 Mol. Onze vereniging zal hieraan deelnemen. 


Gastsprekers zijn :


  • 19u: Professor Floris Wuyts. Hij is een alom bekende fysicus, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij doet al bijna 30 jaar onderzoek naar het menselijk evenwichtsorgaan, zowel bij kosmonauten in Moskou als bij patiënten op de NKO-dienst in het Sint-Augustinus ziekenhuis te Wilrijk.

  • 20u: Monique, onze voorzitter, met als thema “Wat betekent het anno 2023 om Ménière patiënt te zijn."