Home

De Vereniging voor Ménière Patiënten vzw

De Ziekte van Ménière

ZOOM-sessie op zaterdag 24 oktober om 14u30:

In deze corona-tijden is het moeilijk om fysiek samen te komen voor een gespreksgroep. Nochtans is er zeker nood aan onderling contact. Daarom hebben we geopteerd om een gespreksgroep te organiseren via ZOOM op zaterdag 24 oktober om 14u30. Indien je wenst deel te nemen is het voldoende om vooraf een e-mail te sturen naar meniere.vlaanderen@telenet.be en dan krijg je via e-mail op zaterdag om 14u15 de link doorgestuurd om aan deze elektronische gespreksgroep deel te nemen. 

Hopelijk tot dan,

Het bestuur.


Belangrijk bericht


Als gevolg van de richtlijnen m.b.t. de corona-crisis kunnen de geplande gespreksgroepen niet doorgaan.

Van zodra we terug van start gaan zullen we dit laten weten.In 1881 werd de ziekte beschreven door de Franse arts Prosper Ménière als een "vochtophoping" in het binnenoor, waardoor de typische symptomen ontstaan van deze ziekte: draai-duizeligheid, gepaardgaande met braken, gehoorverlies en gesuis in één van de oren (in het binnenoor liggen drie halfcirkelvormige kanalen: ons evenwichtsorgaan en het slakkenhuis: ons gehoororgaan).


Later onderzoek doet vermoeden dat het in contact komen van de twee verschillende vloeistoffen (binnen en buiten het evenwichtsorgaan), een "kortsluiting" teweegbrengt en zo verkeerde informatie naar ons evenwichtscentrum in de hersenen (= duizeligheid). Tegelijkertijd worden de gehoorcellen in het slakkenhuis beschadigd (= gehoorverlies en suizen).


Ondanks intensief onderzoek is de oorzaak van de ziekte ( te hoge productie van vocht en/ of te weinig afvoer ?) tot op heden nog niet gekend. Mede door het sterk "persoonsgebonden" ziektebeeld, is het niet altijd makkelijk de gepaste behandeling te vinden.

© Vereniging voor Ménière Patiënten vzw